با آنکه صرف شد همه عمرم در انتظار ،آگه نیم هنوز که چشمم به راه کیست ؟

» با آنکه صرف شد همه عمرم در انتظار ،آگه نیم هنوز که چشمم به راه کیست ؟

با آنکه صرف شد همه عمرم در انتظار

آگه نیم هنوز که چشمم به راه کیست ؟


دل‌دادن و سخن‌نشنیدن گناه من

دل‌بردن و نگاه‌نکردن گناه کیست ؟


قدسی

آخرین مطالب این وبلاگ
Buy website Traffic
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
Buy Website Traffic Cheap