مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» بهره وری یعنی چه؟

بهره وری یعنی چه؟

بهره وری یعنی چه؟

در زبان فارسی یعنی سودبرندگی وکامیابی.درکل بهره وری نگرشی برای کسب سودبیشتر است.

معیار عملکرد و توان موجود تولیدی

نسبت آنچه تولید می شود به آنچه که برای تولید مورد نیاز است.کارایی به معنای انجام درست کارها است وبرکمیت و میزان فعالیت های انجام شده تاکیددارد.اثربخشی به مفهوم انجام کارصحیح می باشد وتوجه آن برکیفیت ومیزان مفید بودن کارهای اجرا شده است.

تعریف بهره وری از دیدسازمانهای مختلف:هدف از بهبود بهره وری عبارتست ازبه حداکثر رساندن استفاده از منابع و...به نحوعلمی، کاهش هزینه های تولیدوکوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی بطوریکه به سود کارگر، مدیریت و عموم باشد.بطورکلی مهمترین عامل موثردر افزایش بهره وری،نیروی انسانی ومسایل انگیزشی است،بعبارت دیگر فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ بهره وری در میان نیروی انسانی مهم ترین عامل است.


بهره وری از دیدگاه گروههای مختلف:

کارکنان:شرایط کاری مساعد،فضایی صمیمی همراه باآرامش حاصل از امنیت شغلی،پرداخت حقوق و پاداش متعادل باکار انجام شده.

مصرف کننده:دسترسی به کالای ارزان ومرغوب

تولیدکننده:سرمایه گذاری مناسب و تولید بیشتر،فروش وسودآوری بالاتر

دولت:عمران وآبادانی بیشتر، افزایش سطح اشتغال

ملت:رفاه وزندگی بهتر،امکان دسترسی به کالا و خدمات ارزان.


برخی تصورات غلط در مورد بهرهوری:

بهره وری معادل تولید نیست.

بهره وری موجب کاهش اشتغال نخواهد شد.

بهره وری به مفهوم زیاد کار کردن نیست.

بهره وری وظیفه همه است.بهاره مولائی


جشنواره به مدرسه بر میگردیم - دیجی کالا
فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم -  تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا مشاهده