خرید از سراسر دنیا


» منطقه راحتی یک بیماری است ؟

منطقه راحتی یک بیماری است ؟

منطقه راحتی یک بیماری است ؟

منطقه آسایش یک بیماری است زیرا مانع رشد، شکست نوآوری و کاهش مهارت های شما می شود. مقاومت در برابر فراتر رفتن از منطقه راحتی می تواند به شما این احساس ها را بدهد:

 • نامطمئن و ناکافی بودن
 • فقدان اصالت
 • ترس از نتیجه بالقوه بعد از تغییر
 • نداشتن تمایلی به گرفتن فرصت
 • بی عرضه بودن
منطقه راحتی شما سقف شیشه ای است که مانع از پیشرفت شما می شود. 


برخی از افراد اکتشاف هسته های درونی خود را خارج از منطقه راحتی خود می دانند. اما برای موفقیت، باید بارها و بارها به فراتر از منطقه راحتی خود حرکت کنید.

زندگی در انتهای منطقه راحتی شما آغاز می شود.
Neale Donald Walsch


 منطقه راحتی شما موقعیت، مجموعه ای از شرایط یا روش کاری است که به شما احساس امنیت و آرامش می دهد و نتایج قابل قبولی به همراه دارد. در حالی که در منطقه راحتی خود فعالیت می کنید، از فشار انگیزشی که می تواند شما را به سمت موفقیت خود به سطح بعدی سوق دهد، اجتناب می کنید. اگر در منطقه راحتی خود بمانید، احتمالاً به پیشرفت نخواهید کرد.

موفقیت هوشمند در مورد پذیرش و ایجاد تغییر است. با طراحی،  تغییر خارج از منطقه راحتی شما است .

آیا مدیتیشن می تواند افکار منفی را از بین ببرد؟ مطلب مرتبط آیا مدیتیشن می تواند افکار منفی را از بین ببرد؟

از دیدگاه مربیگری رهبری و اجرای و عملکردی، منطقه راحتی واقعاً یک بیماری است زیرا از بیرون به درون و درون به بیرون در شخصیت و مهارت های شما نفوذ می کند و رسیدگی به آن فوق العاده دشوار است. در واقع،  هسته درونی شما ، منبع توانایی های شما، ممکن است خارج از منطقه راحتی شما باشد.

بیرون رفتن از منطقه راحتی، کلید خودآگاهی است


خودآگاهی  توانایی شناخت و درک ارزش ها، شخصیت، باورها و احساسات خود است. هوش هیجانی با خودآگاهی شروع می شود. علیرغم اهمیت و سادگی مفهومی، خودآگاهی قلمروی ناشناخته برای بسیاری از افراد است و خواهد ماند، زیرا خارج از محدوده آسایش آنهاست.

خودآگاهی یکی از اصول اصلی موفقیت هوشمند است. هدف کوچینگ رهبری، اجرایی و عملکردی بهبود خودآگاهی است زیرا می تواند تغییرات معنادار، پایدار و مثبتی را در توانایی های فرد ایجاد کند.

برای موفقیت هوشمند، باید درونی ترین هسته خود را درک کنید و برای رسیدن به آن، ممکن است مجبور شوید مقاومت را شکست دهید و خود را از وابستگی به منطقه راحتی خود دور کنید.

در خارج از منطقه راحتی خود احساس راحتی می کنید؟

آیا این یک تناقض نیست؟ در حالی که شما هرگز نمی توانید در خارج از منطقه راحتی خود احساس راحتی کنید، می توانید به سطح خاصی از راحتی با درک نحوه عملکرد تغییر و ابهام زدایی از تهدیدات درک شده دست پیدا کنید.

ترک منطقه آسایش شما مستلزم اضطراب و ترس است. این احساسات طبیعی هستند. به عنوان یک انسان، شما تمایل دارید که ایمنی چیزهای شناخته شده را بپذیرید، در حالی که خطرات ناشناخته را رد می کنید. با این حال، مهم است که شما باید به اندازه کافی با این احساسات راحت شوید که اجازه ندهید آنها بر شما غلبه کنند.

چگونه منطقه راحتی شما را از حرکت باز می دارد؟

انجام کارها به شیوه ای متفاوت می تواند تلاش زیادی را بطلبد. علاوه بر این، منطقه راحتی شما دارای ترفندهایی برای مقاومت در برابر تمایل به پذیرش تغییر است.

در حالی که در ناشناخته فرو می روید، احتمالاً:

 • احساس بی کفایتی و ساختگی برای شما ایجاد می کند
 • از نتیجه ماجراجویی خود خواهید ترسید و به خود بسیار شک می کنید
 • از عواقب شکست احتمالی احساس خوبی ندارید
 • هشیارانه و ناخودآگاه علیه تغییر قیام می کنید

چگونه می توانید مقاومت خود را در برابر تغییر شکست دهید؟

هر چه مدت طولانی تری از وضعیت موجود دفاع کنید، در روال خود مستحکم تر می شوید و خروج از منطقه راحتی برای شما دشوارتر می شود. می توانید از موارد زیر برای این موضوع استفاده کنید:

 • نکات مثبت و منفی پذیرش ناشناخته ها را بررسی کنید.
 • احساسات خود را نادیده نگیرید. به آنها احترام بگذارید، اما درک کنید که چگونه کار می کنند.
 • با این واقعیت کنار بیایید که پذیرش تغییر آسان نیست.
 • پشتیبانی/کمک دریافت کنید و یک طرح تهیه کنید.
 • موفقیت های خود را جشن بگیرید.

قبل از شروع تغییراتی که بر رفتار بیرونی و کل سازمان شما تأثیر می گذارد، محدودیت های درونی خود را برطرف کنید.

اگر می خواهید به عنوان یک رهبر، یک مدیر یا یک فرد با عملکرد بالا، به فراتر از منطقه راحتی خود برسید، از خدمات کوچینگ استفاده کنید .


✨ Be Effective ... ✨

Amir Mortezaeifar

Executive & High-Performance Coach

Professional Certified Coach (PCC)

ICF - Credentialedفرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  تهران وکیل   |   مشاور ایرانی در لندن   |   فروش تجهیزات ویپ   |   گردشگری ارم بلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دوره ای که به جرات میتونه ورق زندگیتو عوض کنه! دوره ای که به جرات میتونه ورق زندگیتو عوض کنه! مشاهده