ولنتاین - عشق تجاری

» ولنتاین - عشق تجاری

ولنتاین - عشق تجاری

"آنگاه كه خوشتراش ترین تن ها را به سكه سیمی

توان خرید،

مرا

- دریغا دریغ -

هنگامی كه به كیمیای عشق

احساس نیاز

می افتد

همه آن دم است.

همه آن دم است"

یکی از ویژگی های جامعه مصرفی تبدیل شدن هر امر غیرمادی و معنوی به کالایی قابل مصرف است.

ویژگی اصلی کالای مصرفی قابل قیمت گذاری بودن آن است. در جامعه مصرفی برای دیندار بودن نیازی به کسب فضائل دینی نیست بلکه می توان با یک دیگ پلو و قیمه در شب عاشورا یا اربعین، امر معنوی را خرید. و یا اینکه به همراه همسر راهی مکه شده و با خرید برچسب حاجی و دادن یک ولیمه خوب در رستوران گرانقیمت به تمام نیازهای معنوی خود پاسخ داد. و یا روش بی دردسرتر و راحتر را انتخاب کرد و با گذاشتن یک چک چند میلیون تومانی کف دست مداح هیات، تمام نقصان ها و کمبودهای معنوی و دینی یک سال خود را جبران کرد.


در زیست جهان تجاری شده یکی از کالاهای قابل خرید و فروش "عشق" است. در بازار مدرن دیگر "لرزش دل و دست" و "پیچ مو" و "خم کمان ابرو" و "ناوک مژگان" و "نرگس مست" و امثالهم نیست که خطوط عشق را ترسیم می کند. در این جهان دیگر عشق با وفاداری و پیوند قلبی و صداقت یار تعریف نمی شود.


عشق در جامعه مصرفی به مانند سایر نیازهای بشری متاعی قابل خرید و فروش است و هر کس بر اساس دارایی و اندوخته جیب و حساب بانکیش چرتکه انداخته و راهی بازار خرید عشق می شود. عشق در جهان امروز با شغل و درآمد و خودرو و مسکن و تیپ و لباس و ساعت و گوشی مارک دار گره خورده است.


ولنتیان به مانند نظام "مد" یکی از نمادهای جامعه مصرفی است تا از این طریق هم سرمایه داری کالاهای غیر مصرفی خود را به کالای مصرفی تبدیل کرده و به فروش حداکثری برساند و هم سوژه های تهی از "هنر عشق" برای خود سرگرمی جدیدی را خلق نمایند. در ولنتیاین دیگر مهر و محبت و صداقت و علاقه نیست که مرزهای عشق را ترسیم می کند بلکه این نوع کالاها و قیمت کالاهای رو و بدل شده است که مرزهای علاقه را رنگ می بخشد.


ارزش کادوی ولنتاین را نه لرزش قلب ها و جوشش احساسات بلکه "بدنها" ترسیم می کنند. ولنتاین تجارت بدن خوش تراش در مقابل کالای گران قیمت است. در این تجارت دیگر میزان علاقه یا تعهد طرف معامله مهم نیست و فقط مناسبات اقتصادی است که مرزهای تعهد و عشق را ترسیم می کند. در این شکل از رابطه تجاری شده هر کالای مصرفی اعم از کادوی تولد و عید و ولنتیاین و سفر و ویلا و تفریح و خودرو است که عشق را معنی می کند.


منطق مصرفی ولنتاین وجه غالب تمام روابط عاشقانه امروز است. امروزه از همان لحظه خواستگاری طرفین تمام هوش و ذکاوت اقتصادی خود را به کار می گیرند و با حساب و کتاب درآمد و پول و خانه و خودرو و اموال پدر و.. یکدیگر و میزان سکه هایی که قرار است رد و بدل شود هزینه و فایده خود را محاسبه کرده و "کالایی به نام همسر" را معامله می کنند و گاهی هم پس از مدتی از این معامله احساس غبن و ضرر کرده و معامله را به هم می زنند..

فرهاد قنبری

آخرین مطالب این وبلاگ